اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران

امروز جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

خبر شماره ۴۱۷۰

نامه معاونت مالیات بر ارزش افزوده به اتحادیه رستوران

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ , بازدید: ۹۱۸۶
پاسخ مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی در بازگشت به نامه شماره ۳۹۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ اتحادیه رستوران داران تهران

 1: جریمه بند (2) ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص جریمه عدم صدور صورت حساب معادل یک برابر مالیات متعلق می باشد بنابرایندر صورتیکه مالیات و عوارض متعلقاین بند از طریق علی الراس تعیین و مازاد بر مالیات و عوارض ابرازی مودی باشد مالیات و عوارض متعلق تعیین شده ازطریق علی الراس ماخذ محاسبه جرایم موضوع بندهای ماده (22) قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار خواهد گرفت.

2: در حال حاضر مطابق فراخوان های نظام مالیات بر ارزش افزوده کلیه صاحبان رستوران ها ,تالارهای پذیرایی ,چلوکبابی ها, سالن های غذاخوری, سفره خانه های سنتی و کلیه اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت واحد و یا نام و نشان و عنوان تجاری واحد با هر میزان فروش فارغ از مساحت محل کسب و کار و مرجع صدور مجوز و... و همچنین کلیه اشخاص حقوقی که به هر نوع فعالیت از جمله فعالیت های مذکور و فعالیت های مشابه (آشپزخانه)اشتغال دارند به عنوان مودی مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده می باشند لیکن صاحبان آشپزخانه های صنفی و مودیان فعال در زمینه تهیه غذای بیرون بر موضوع بند (ج) ماده "95" قانون مالیات های مستقیم (اشخاص حقیقی) که صرفا امر تهیه غذا , بدون سرو در محل اقدام و رسته صنفی نامبرده در پروانه فعالیت آنان هم از مصادیق عناوین فراخوان شده نباشد, در حال حاضر مودی مشمول این نظام مالیاتی نخواهند بود. علی ایحال اظهار نظر نسبت به مشمولیت هر یک از فعالان اقتصادی مستلزم بررسی پرونده عملکرد,دفاتر و اسناد و مدارک, موضوع فعالیت مودیان بر اساس واقعیت های موجود و شرایط اعلام شده در فراخوان های این نظلم مالیاتی می باشد و مطابق فعالیت مندرج در آگهی های تاسیس,جواز کسب,تشابه فعالیت با مودیان حایز شرایط نمی توان مشمولیت این دسته از مودیان را مشخص نمود.بر این اساس شایسته است در راستای بخشنامه شماره 260/3050/د مورخ 1395/06/18معاونت مالیات بر ارزش افزوده , ادارات کل امور مالیاتی ذیربط بنابر درخواست کتبی مودی نسبت به بررسی مشمولیت یا عدم مشمولیت مودیان اقدام نمایند.

پیشنهاد

پیوندها

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© rst-teh.ir All rights reserved 2016