اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران

امروز جمعه ۱۴ آذر ۱۳۹۹

خبر شماره ۶۲۴۶

کنفرانس فرصت های سرمایه گذاری جسورانه(VC) در ایران

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷ , بازدید: ۹۸۳
تاریخ برگزاری ۷ و۸بهمن ماه ۱۳۹۷

درباره کنفرانس

۷ و ۸ بهمن ۱۳۹۷

امروز در تجارت و اقتصاد بین‌الملل، اکثر اقتصاددانان و کارشناسان تجاری، سرمایه‌گذاری جسورانه را به عنوان سنگ بنای توسعه اقتصادی کشورها مطرح می‌سازند. این نوع سرمایه‌گذاری به ویژه در کشورهایی که با انبوه پس‌انداز و یا نقدینگی سرگـردان در اقتصادهای خود مواجه‌اند می‌توانـد راه حل و فرصت بهینه‌ای باشـد جهت بـرون رفت از انباشـت سرمایه‌ها از اقتصاد سوداگر و غیرمولد نظیر خرید و فروش ارز، فلزات، مسکن و یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و جهت دادن آنها به سوی اقتصاد مولد در راستای ایجاد تولید ملی، ایجاد اشتغال، رشد و توسعه پایدار همراه با حفظ ارزش منابع مالی و سودهای معقول.

در حال حاضر، بالغ بر 80% رشد اقتصادی کشورهای جهان ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده و سرمایه‌گذاری جسورانه از منابع مهم تامین مالی این نوع شرکت‌ها محسوب می‌گردد. سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر یا جسورانه با مدیریت فعالانه و برنامه‌ریزی در توسعه مدل‌های راهبردی، در کسب و کار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا نموده و به ویژه این‌که نقشی با اهمیت و فعال در ایجاد اشتغال نیروی جوان و متخصص و هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی طرح‌ها و پروژه‌های سودآور ایفا می‌نماید. تجارب کشورهای گوناگون بـرای ایجـاد نهادهـای مالی در زمینـه سرمـایه‌گذاری جسورانه نشان می‌دهد در صـورت فراهـم بـودن مکـانیزم‌هــا و زیرساخت‌های مناسب، این گونه سرمایه‌گذاری‌ها مناسب‌ترین راه برای توسعه طرح‌های نوآورانه با تکنولوژی‌های جدید می‌باشد.

این نوع سرمایه‌گذاری‌ها به ویژه در مورد استارت‌آپ‌ها و ایجـاد بنگاه‌هـا در بخـش تکنولوژی و جـهت دادن فـرایندهای تولیدی از طرح‌های درونگرا به برونگرا با اهداف تامین نیاز داخل، توسعه صادرات، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه‌های غیر مولد و سرمایه‌های خارجی در ساختار اقتصادی هر کشوری به ویژه در شرایط فعلی اقتصاد ایران می‌تواند به میزان قابل توجه‌ای راه‌گشا و موثر واقع گردد.

 

محل برگزاری کنفرانس


 

                                        تهران، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی، سالن خلیج فارس

http://conference.vc-international.ir/

پیشنهاد

پیوندها

تمام حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به اتحادیه صنف دارندگان رستوران و سلف‌سرویس‌های تهران می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی به همراه دارد.
© rst-teh.ir All rights reserved 2016